Predmeti

PS1RM
Risk Management

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Preduzetnička ekonomija - Finansije i bankarstvo

Ideja izučavanja predmeta: Kako se ekonomista ponaša prema riziku, način razmišljanja o riziku, realno ponašanje kod ostvarenja rizika

Ciljevi izučavanja predmeta: Da student nauči elementarno upravljanje rizikom, savlada procenu rizika i ekonomske posledice ostvarenja rizika

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Veselin Avdalović, dr Vojin Golubović

Angažovani predavači: