Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Veselin Avdalović

 

 

Veselin Avdalović je rođen 1948. godine u Gacku. Ima više od 40 godina radnog iskustva u osiguravajućim društvima. Bavi se primjenom procjene rizika u rješavanju problema u osiguranju i upravljanju rizikom u osiguranju. Bio je predavač na Fakultetu tehničkih nauka u novom sadu, Ekonomskom fakultetu u Nišu, Ekonomskom fakultetu u Banja Luci i na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Univerziteta Donja Gorica. Bio je na više stručnih i akademskih usavršavanja u Velikoj Britaniji, Njemačkoj i Mađarskoj.

 

Važnije publikacije:

 

dr Veselin Avdalović
Kontakt podaci