Predmeti

PS1FE
Finansijska ekonomija

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 30+15 (2+1)
Modul: Preduzetnička ekonomija - Međunarodna ekonomija

Ideja izučavanja predmeta: Shvatiti osnovne principe korporativnih finansija

Ciljevi izučavanja predmeta: Savladati osnovne metode finansijske analize

Angažovani predavači: