Predmeti

FMEFB3KOM
Komunikologija

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 1
Obavezan: Ne
Fond časova: 1+0
Modul: Opšti smjer

Angažovani predavači: