Predmeti

FMEFB3MEB2
Monetarna ekonomija i bankarstvo II

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4P+2V
Modul: Opšti smjer
Međunarodni finansijski sistem i uticaj na monetarnu politiku;
Preduslov: Monetarna ekonomija i bankarstvo I;
Laboratorija: Dokumenta i obrasci

Angažovani predavači: