Predmeti

PMB2KKOB
Komunikologija i komuniciranje u organizaciji biznisa

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Modul: Porodični menadžment i biznis

Angažovani predavači: