Predmeti

PMB2EPB
Ekonomija porodičnog biznisa II

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4P+2V
Smjer: Porodični menadžment i biznis

Angažovani predavači: