Predmeti

PMB1EPB
Ekonomija porodičnog biznisa

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4P+4V
Modul: Porodični menadžment i biznis

Angažovani predavači: