Predmeti

FMEFB3KOM
Komunikologija

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 1
Obavezan: Ne
Fond časova: 1+0
Modul: Opšti smjer

Komunikologija je naučna disciplina koja se, u širem smislu, bavi svim aspektima procesa komunikacije. Cilj ovoga izbornog predmeta je da studenti usvoje osnovne kategorije potrebne za razumijevanje i analizu komunikacionih procesa u modernim društvima, te da se upoznaju s ulogom interpersonalne komunikacije u svakodnevnom životu i s njenim bazičnim modelima i komponentama.​

Angažovani predavači: