Predmeti

FMEFB2UP
Upravljanje projektima

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Modul: Opšti smjer

Angažovani predavači: