Predmeti

FMEFB3DIPL
Diplomski rad

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 10
Obavezan: Da
Fond časova: 4P+4V
Modul: Ekonomija i pravo

Angažovani predavači: