Predmeti

FMEFB3ME1
Međunarodna ekonomija I

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3P+2V
Modul: Ekonomija i pravo
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa prirodom i razmjerama globalnih trgovinskih i finansijskih kretanja, te za upravljanje aktuelnim i buducim promjenama u medjunarodnom finansijskom okruženju. Usled rapidnog rasta svjeske privrede i još bržeg razvoja medunarodne trgovine, proizvodna i finansijska globalizacija kao nosioci savremenih ekonomskih tendencija neprekidno mijenjaju poslovnu sliku svijeta, promovišuci nove, globalne finansijske instrumente i oduzimajuci nacionalnim finansijskim tržištima atribut autarkicnosti. Pogotovu za male otvorene privrede, promjene vrijednosti tudjih valuta, kamatnih stopa, te tudjih izvozno-uzvoznih ostvarenja odnosno deviznih rezervi, imaju jednako važne ako ne i važnije uplive na privredni rast i profitabilnost domace ekonomske aktivnosti u odnosu na poteze preduzete od strane njihovih vlastitih vlada i promjene vlastitih, domacih ekonomskih varijabli. 

Kljucne cjeline predmeta cine teorija i politika medunarodne trgovine, a u medjunarodnim finansijama analiza platnog bilansa i teorija i politika platnobilansnog prilagodavanja, analiza makro i mikro efekata funkcionisanja i otkaza medjunarodnih finansijskih i narocito deviznih tržišta, teorije vrednovanja, režimi i politika deviznih kurseva, pokretacke snage i oblici medunarodnog kretanja kapitala, EMU i teorija optimalnog valutnog podrucja, upravljanje spoljnim dugom, medjunarodne finansijske krize, medunarodne finansijske institucije.

Angažovani predavači: