Predmeti

FMEFB2UPR
Upravno pravo

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Modul: Ekonomija i pravo

Angažovani predavači: