Predmeti

FMEFB1JR
Jurisprudencija

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Modul: Ekonomija i pravo

Angažovani predavači: