Predmeti

FMEFB3KM
Kompjuterske mreže

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+0V
Modul: Ekonomija i informacione tehnologije

Angažovani predavači: