Predavači

Docent
Doc. dr Nenad Krajnović

Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 1993. godine na profilu Elektronika i Telekomunikacije. Magistrirao u junu 1997. godine na smeru Telekomunikacije. Doktorirao u januaru 2016. godine na smeru Telekomunikacije.

Od decembra 1993. do novembra.1994. godine radio kao stručni saradnik laboratorije za Telekomunikacije Instituta Mihajlo Pupin u Beogradu. Od novembra.1994. radi na Katedri za Telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Do sada objavio više radova na domaćim i međunarodnim konferencijama i časopisima. Autor velikog broja projekata iz oblasti telekomunikacionih i računarskih mreža.

Suosnivač i suvlasnik Serbian Open Exchange-a (SOX), prvog i jedinog nezavisnog, komercijalnog Internet Exchange-a u Srbiji.

Image not available
Predmeti
Kontakt podaci