Predmeti

FMEFB2BP
Baze podataka

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4P+$V
Modul: Ekonomija i informacione tehnologije

Angažovani predavači: