Predmeti

FMEFB2MIKROII
Mikroekonomija II

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3P+3V
Modul: Ekonomija i informacione tehnologije
Napredni kurs iz Mikroekonomije,
Preduslov: Mirkoekonomija I

Mikroekonomija II predstavlja nadogradnju znanja stečenog na predmetu Mikroekonomija I. Stoga, položen ispit iz predmeta Mikroekonomija I je preduslov za praćenje nastave na predmetu Mikroekonomija II.
Nakon ponašanja pojedinaca i firmi, sa kojim su studenti upoznati na predmetu Mikroekonomija I, studenti će izučavati donošenje odluka u uslovima neizvjesnosti i nepostojanja savršenih informacija. Takođe, studenti će izučavati teoriju igara i odnos mikroekonomije i drugih nauka.

Angažovani predavači: