Predmeti

FMEFB1INF2
Informatika II

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Modul: Ekonomija i informacione tehnologije
Predmet koji prate studenti FMEFB koji stiču minor diplomu na FIST-u.

Angažovani predavači: