Predmeti

FMEFB3JF
Javne finansije i razvoj

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P
Modul: Porodični menadžment i biznis - Marketing
Da bi država postala i opstala neophodno je da raspolaže sredstvima. Javne finansije izučavaju način na koji država ubira sredstva, od koga, gdje i kada, kao i način na koji ta sredstva država troši, kome daje i koliko. Politike javnih finansija utiču na svakodnevni život građana i kompanija.

Razvoj i blagostanje su visoko zavisni od javnih finansija. Kako država funkcioniše, od koga uzima i kome daje najbolje se može skenirati kroz javne finansije. Politika javnih finansija pokazuje i koliko su nas „zadužile“ prethodne generacije i koliko i kakve „novčanike“ mi ostavljamo budućim.

Predmet „Javne finansije i razvoj“ istražuje odnos između javnih finansija i razvoja. Cilj predmeta je da omogući razumijevanje uticaja politika javnih finansija na sadašnji i budući kvalitet života pojedinca.

Angažovani predavači: