Predmeti

PMB2KMB
Kvantitativni metodi za biznis

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Modul: Porodični menadžment i biznis - Marketing

Angažovani predavači: