Predmeti

PMB2RAFI
Računovodstvo i analiza finansijskih izvještaja

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4P+2V
Modul: Porodični menadžment i biznis - Marketing

Angažovani predavači: