Predmeti

PMB2EPB
Ekonomija porodičnog biznisa II

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4P+2V
Modul: Porodični menadžment i biznis - Marketing

Angažovani predavači: