Predmeti

PS2PSIHI
Psihologija investicija

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Poslovna psihologija

Ideja izučavanja predmeta: Upoznavanje s ulogom procjene rizika kao instrumentom unapređivanja sigurnosti

Ciljevi izučavanja predmeta: Osposobiti studente za sprovođenje procjene rizika i uspostavljanje procesa upravljanja rizikom

Angažovani predavači: