Predmeti

PS2KVF
Kvantitativne finansije

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Preduzetnička ekonomija - Finansije i bankarstvo

Ideja izučavanja predmeta: Da student usvoji filozofiju na kojoj počiva poslovanje finansijskim instrumentima

Ciljevi izučavanja predmeta: Primjena usvojenih principa u praksi na finansijskim tržištima

Angažovani predavači: