Predmeti

PS1KRF
Korporavne finansije

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Porodični menadžment i biznis - Digitalna transformacija biznisa

Ideja izučavanja predmeta: Razumjeti način poslovanja kompanije.

Ciljevi izučavanja predmeta: Da student shvati osnovne principe korporativnih finanasija i međunarodno tržište kao područje za svoj biznis

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.dr Elton Mc Goun

Angažovani predavači: