Predmeti

PS1MIKRO
Mikroekonomija

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Preduzetnička ekonomija - Međunarodna ekonomija

Mikroekonomija predstavlja nadogradnju znanja stečenog na predmetu Mikroekonomija I i II sa osnovnih studija. 
Nakon ponašanja pojedinaca i firmi, sa kojim su studenti upoznati na predmetu Mikroekonomija I i II, studenti će izučavati donošenje odluka u uslovima neizvjesnosti i nepostojanja savršenih informacija. Takođe, studenti će izučavati teoriju igara i odnos mikroekonomije i drugih nauka.

Angažovani predavači: