Predmeti

FMEFB3AP
Akademsko pisanje

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 1
Obavezan: Da
Fond časova: 1+0
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: