Predmeti

FMEFB1SJ
Strani jezik

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: