Predmeti

FMEFB1SJ1
Strani jezik

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Modul: Opšti smjer

Angažovani predavači: