Predmeti

FMEFB1BID
Biznis i država

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+0V
Modul: Opšti smjer
Da li poznajete svoje najbliže okruženje (komšije, rođake, drugove iz razreda)? Da li je "kulturno" ne poznavati najbliže? Da li je "pametno" ne poznavati najbliže? Da li znate ko sjedi pored vas? Da li znate ko sjedi iza vas? Znate li ko su vam komšije iz ulaza? Što ako je prvi komšija kriminalac? Trebamo li se čuvati? Što ako je prvi komšija uticajan biznismen? Trebamo li se predstaviti kao perspektivan partner?

Ako ne znamo ko su i šta su nećemo znati ni kako da se ponašamo ako želimo benefite iz "komšijskog" odnosa.

Da li znate šta je Balkan? Koje države ga čine? Imate li predstavu koliko su nam daleke države u okruženju, teritorijalno, geografski? Da li ste razmišljanli da brže stižete u Ljubljanu, Beč, Rim, Pariz nego u Pljevlja?

Poznajete li istoriju, kulturu, ekonomiju, biznise i lidere država na Balkanu? Koji je ekonomski sistem? Ko je na njega i kako uticao? Kako se razvija biznis u državama regiona? Kako države utiču na biznis? Koje su najveće kompanije i ko su najveći lideri? Koje su prepreke, a koje šanse za biznis? Gdje uložiti novac?

Ova pitanja i njihovi odgovori su u forkusu izučavanja predmeta "Biznis i država".

Ideja je da se predstave prilike i neprilike poslovanja u regionu, a cilj da se studenti motivišu i podstaknu da pojave i procese posmatraju u međusobnoj povezanosti i interakciji, da sagledavaju ne samo vidljive, kratkoročne i parcijalne već i manje vidljive dugoročne i ukupne posljedice pojedinačnih odluka.

Angažovani predavači: