Predmeti

FMEFB1TK
Tržište kapitala

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+1V
Modul: Opšti smjer
Uloga tržišta kapitala, i naročito berze, je da bude posrednik između onih koji imaju novac i žele da investiraju i onih kojima treba novac. Da spaja novac i dobre biznis ideje. Iz ekonomske potrebe razvilo se mnogo načina da novac teče između investitora, sa jedne strane, i kompanija i vlade, sa druge strane. Razlog je taj što neke osobe žele da investiraju manje, neke više, neko želi da investira na kraći, neko na duži rok. A najvažniji razlog je stepen rizika.

Ideja izučavanja ovog predmeta je da na potpuno praktičnom nivou izučavamo tržište kapitala u Crnoj Gori. Da se kroz upoznavanje sa funkcionisanjem berze, brokera, investicionih fondova, studenti upoznaju i sa ekonomskim principima. Da shvatite da je cilj svakog biznisa da se zaradi profit. Da ne morate da ubjeđujete druge kako imate super ideju. Nego da je prodate na tržištu i zaradite novac. Da, kao i na svim drugim predmetima i aktivnostima na UDG, razvijate tržišni način razmišljanja.

Cilj izučavanja predmeta TRŽIŠTE KAPITALA nije da Vi dobijete neku čarobnu formulu po kojoj znate siguran FIX na berzi, da sigurno zaradite. Kad bi tako nešto bilo moguće, svi bi dobijali, niko ne bi gubio. U životu ipak nije tako.

Ovo su neki tipovi pitanja na koja bi studenti trebalo da budu sposobni da odgovore poslije odslušane nastave na ovom predmetu:
- Šta se u stvari dešava na berzi?
- Kako znam koliko imam akcija?
- Zašto cijena akcija često raste i ako kompanija ne ostvaruje dobre rezultate?

Angažovani predavači: