Predmeti

PS1II
Istorija ideja

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 30+15
Modul: Porodični menadžment i biznis - Fintech

Ideja izučavanja predmeta: Kako da student shvati proces nastanka i razvoja i prihvati filozofiju slobodnog tržišta u načinu razmišljanja

Ciljevi izučavanja predmeta: Da student usvoji i praktično primjenjuje principe slobodnog tržišta u svakodnevnom životu i radu

Angažovani predavači: