Predmeti

PS2LJPSTI
Ljudski potencijali u svijetu tehnoloških izazova

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Poslovna psihologija

Ideja izučavanja predmeta: U radnom procesu čovjek krucijalni činilac poslovanja, te je važno odabrati prave ljude za radna mjesta, motivisati ih i voditi kroz
promjene, poseno burne i velike promjene u tehnološkim okruženjima u kojima se posluje u moderno vrijeme.
Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj je osposobiti studente za stručni rad na odabiru, podsticaju i procjenjivanju osoblja. Po završetku nastave studenti će znati
da sprovedu analizu posla, razumjeće prednosti i nedostatke različitih selekcijskih metoda i biti će u stanju da planiraju i sprovedu selekciju. U drugom dijelu
studenti će steći znanja o uticaju modernih radnih okruženja na ostvarivanje pozitivnih ciljeva: od sujektivnog zadovoljstva do ostvarivanja većeg profita.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Nebojša Petrović
Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja; vježbe; kolokvijumi; seminarski rad i konsultacije.

Angažovani predavači: