Predmeti

PS1GLOBE
Globalizacija

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova:
Modul: Poslovna psihologija

Upoznati studente sa onim što se još uvijek smatra nevažnim, nebitnim, suvišnim o globalizaciji!!!

Objašnjenje potpuno suprotno od main stream-a! Vraćanje na životnost! Borba protiv umrtvljenja!

Da li možemo posmatrati globalizaciju sa aspekta sporednog ulaza, “zadnjih vrata”?

Da li možemo da se oslobodimo tog uobičajenog prilaza globalizaciji – školski pristup?

Da li ga možemo zamijeniti razmišljajućim principom?

Da li taj kvazi naučni prilaz možemo zamijeniti filozofijom?

Filozofija je ona “duboka” pozadina svega! Ono daleko od pojavnog! Ono suštinsko! Ono kako kažu Stari Grci “ono božansko u stvarima, svijetu, čovjeku”.

Angažovani predavači: