Predmeti

FMEFB3TP
Trgovnisko pravo

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+1V
Modul: Ekonomija i pravo

Angažovani predavači: