Predmeti

FMEFB3AP
Akademsko pisanje

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 1
Obavezan: Da
Fond časova: 1+0
Modul: Ekonomija i pravo

Cilj predmeta je ohrabri studente i omogući im da koriste postojeće štampane i elektronske materijale u cilju podizanja kvaliteta pisanja seminarskih radova i drugih pisanih zadataka. Osim toga, cilj predmeta je  Da obuči studente sistemskom pristupu akademskog čitanja i pisanja. Da upozna studente sa menadžmentom pisanja: planiranje, organizovanje, koncipiranje, upravljanje vremenom, korišćenje izvora i resursa, citiranje, parafraziranje, fusnote, bibliografski podaci, plagijat i sl.   

Angažovani predavači: