Predmeti

FMEFB2SP
Stvarno pravo

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+1V
Modul: Ekonomija i pravo

Angažovani predavači: