Predmeti

FMEFB1GP
Uvod u građansko pravo

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+"V
Modul: Ekonomija i pravo
Predmet koji prate studenti FMEFB koji stiču minor degree na FPN.

Angažovani predavači: