Predmeti

FMEFB3UIT
Upravljanje informacionim tehnologijama

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Modul: Ekonomija i informacione tehnologije

Angažovani predavači: