Predmeti

FMEFB3EF
Ekonomske ideje: istorija i razvoj

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+1V
Modul: Ekonomija i informacione tehnologije
Analiza filozofije organizacije, uključujući međurelacije između ekonomije i pravila i političkih institucija;

Angažovani predavači: