Predmeti

FMEFB2SE4
Statistika i ekonometrija

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+1V
Modul: Ekonomija i informacione tehnologije

Angažovani predavači: