Predmeti

FMEFB2KK
Korporativno komuniciranje

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P
Modul: Porodični menadžment i biznis - Marketing

Angažovani predavači: