Predmeti

PMB3BEMT
Biznis etika i moralnost tržišta

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 2P
Modul: Porodični menadžment i biznis - Marketing

Angažovani predavači: