Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Marija Vukotic

Marija Vukotić rođena je u Podgorici gdje je završila osnovnu i srednju školu. Osnovne studije završila je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2002. godine kao jedan od najboljih studenata. Nakon toga je upisala Duke Univerzitet u Sjevernoj Karolini, SAD, gdje je magistrirala i doktorirala takođe kao jedan od najboljih studenata. Dobitnik je brojnih studentskih nagrada. Bila je istraživač na G17 institutu u Beogradu, a radila je kao istraživač u Narodnoj banci Francuske i Federal Reserve Bank u Čikagu. Od 2012. godine bila je docent, a trenutno vanredni profesor na Univerzitetu Warwick u Velikoj Britaniji. Na UDG je angažovana od 2010. godine. Njeni istraživački interesi vezani su za makroekonomiju, biznis cikluse, ekonomiju inovacija i tehnološkoih promjena i međunarodnu makroekonomiju.

Objavljeni (prihvaćeni) radovi:

Studije:

Trenutna istraživanja:

 

dr Marija Vukotic
Predmeti
Kontakt podaci