Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Katarina Zajc

CONTACT INFORMATION

University of Ljubljana
School of Law
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana
Slovenia
Tel.: +386-(1)-420-3136
E-Mail: katarina.zajc@pf.uni-lj.si

Until January 2013

Washington&Lee Law School
204 West Washington Street
Lexington, VA 24450
zajck@wlu.edu


EDUCATION

2000 Bar exam - Slovenia

1996-1997 Yale Law School
LL.M.

1992 -1997 George Mason University
Ph.D., Economics

1987-1991 School of Law, University of Ljubljana
B.A., Law

Summer 1989 Cambridge University
Summer School in International Business, Applied Economics and English Legal System

ACADEMIC EXPERIENCE2011/12, 2012/2013 Teaching at University of Donja Gorica, Montenegro

2009/10 Visiting Professor, Utrecht University, The Netherlands

2009-present Associate Professor, School of Law,
University of Ljubljana

2000-2008 Assistant Professor, School of Law,
University of Ljubljana

1998-2003 Lecturer
Police Academy, Ljubljana, Slovenia

1995-1996 Teaching Assistant
Introduction to Macroeconomics
George Mason University, VA, USA

1995 (summer) Summer Intern
Infrastructure department, The World Bank

1991 (summer) Researcher
Vienna Institute for Comparative Economic Studies,
Vienna, Austria

1991-1995 Research Assistant
George Mason University and International Institute at George Mason University, VA, USA

OTHER PROFESSIONAL EXPERIENCE

2008 Outside counsel at Anton Pregelj, Attorney at Law

2005 - 2008 Adviser at Marjana Šnuderl, Attorney at Law

1998 - 2005 Esquire at Janez Zajc, Attorney–at -Law

1997 – 2000 Adviser
to the Management Board of NLB

1988 (summer) Clerk
Appellate Court, Ljubljana, Slovenia

FIELDS OF INTEREST

Law and Economics, Public Choice

SELECTED PUBLICATIONS (REFEREED)

Cowen, Tyler, Glazer, Amihai, Zajc, Katarina. “Credibility May Require Discretion, Not Rules.” Journal of Public Economics, 2000, 76:2, 295-306.
ZAJC, Katarina. “Corporate governance in Slovenia.” Slovenian Law Review.2007, 4/1, 251-276.
TIČAR, Bojan, ZAJC, Katarina. “Public-private partnerships in Slovenia: recent developments and perspectives.” Review of Central and East European Law, 2010, 35/2, 191-215.
ZAJC, Katarina, KOVAČ, Mitja. “What do the European judges strive for: an empirical assessment.” International journal for court administration, 2011, 3/2, 6-22. http://www.iaca.ws/mc/page.do?sitePageId=126501.
GREGORIČ, Aleksandra, BREZIGAR MASTEN, Arjana, ZAJC, Katarina. “From social to private ownership: multiple blockholders in slovenian unlisted firms.” Emerging markets finance and trade, 2011, 47/5, 117-142.
DIMITROVA-GRAJZL, Valentina, GRAJŽL, Peter, ŠUŠTERŠIČ, Janez, ZAJC, Katarina. “Court output, judicial staffing, and the demand for court services : evidence from Slovenian courts of first instance.” International Review of Law and Economics, 2012, 32/11, 19-29, 

Gregorič, A., Zajc K. and M. Simoneti, “Agent’s Response to Inefficient Judiciary: Social Norms and Law in Transition,” European Journal of Law and Economics, 2012, 34/1, 147-172,

Dimitrova – Grajzl, V.,P., Grajzl, P., Šušteršič, J. and K. Zajc, »Judicial Incentives and Performance at Lower Courts: Evidence from Slovenian Judge-Level Data, Review of Law and Economics, 2012,8/1, 215-252,

ZAJC, Katarina, MULEC, Breda, “New challenges in the field of ambient air protection, with an emphasis on the economic efficiency of chimney-sweeping services,” Lex localis, 2013, 11/3, 311-324,

ZAJC, Katarina, “Reformni projekti v sodstvu - kako naprej,” Podjet. delo, 2013, 39/22, 293-304.

OTHER PUBLICATIONS (REFEREED AND NON-REFEREED)
(a) Journals
ZAJC, Katarina. “Bančni prevzemi in združitve po svetu in v Sloveniji,” Bančni vestnik, 1998, 47/10, 2-6.
ZAJC, Katarina. “Obvladovanje in vodenje družb (corporate governance) in nadzorni svet.” Podjeje in delo, 25/1, 5-20.
ZAJC, Katarina. “Pomen lastninskih pravic in veljavnosti pogodb za gospodarski razvoj.” Zbornik znanstvenih razprav, 2000, 60/2, 245-263.
ZAJC, Katarina. “Ocena učinkovitosti slovenskih institucij s poudarkom na sodstvu in pravnem sistemu. Pravnik, 2003, 58/9, 673-687.
ZAJC, Katarina, GERŽELJ, Gregor. “Vodenje in obvladovanje družb in ločitev lastništva in upravljanja: pravno-ekonomska analiza.” Zbornik znanstvenih razprav,” 2003, 63, 503-525.
ZAJC, Katarina. “Coasov teorem, učinkovitost in imisije.” Podjetje in delo, 2004, 30/1, 103-121.
ZAJC, Katarina. “Main features of recent corporate governance theories and tendencies in transition economies.” Zbornik Pravnog fakulteta, Sveučilišče u Rijeki, 2004, 25/2, 999-1021.
ZAJC, Katarina. “Fiduciary duties of corporate directors and/or managers: an overview of the US legal system.” Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2004, 54/1, 105-126.
ZAJC, Katarina. “Ekonomski in pravni vidiki vertikalnih omejitev s posebnim poudarkom na vertikalnem določanju cen.” Zbornik znanstvenih razprav. 2004, 64, 421-443.
ZAJC, Katarina. “Pravo neposlovne odškodninske odgovornosti : primerjava ZDA in Slovenije skozi prizmo ekonomske analize prava.” Podjetje in delo, 2005, 31/88, 1865-1888.
GREGORIČ, Aleksandra, ZAJC, Katarina. “Nekatere novosti Kodeksa upravljanja javnih delniških družb iz leta 2005.” Zbornik znanstvenih razprav, 2007, 67, 101-131.
ZAJC, Katarina, TIČAR, Bojan. “Ekonomska analiza pravnega instituta "javno-zasebno partnerstvo". Zbornik znanstvenih razprav.2009, 69, 311-331.
ZAJC, Katarina, MARKELJ, Luka. “Učinkovitost sodstva - primerjalni pogled.” Podjetje in. delo, 2010, 36/8, 1569-1592.
ZAJC, Katarina, MARKELJ, Luka. “Ekonomski in pravni pogled na prirejanje spletnih iger na srečo - zakaj je monopol lahko boljši kot prosti trg.” Zbornik znanstvenih razpr. 2011, 71, 237-258.
(b) Book Chapters
ZAJC, Katarina, Slovensko sodstvo med leti 1990 in 2011, in: PRUNK, Janko (ed.), DEŽELAN, Tomaž (ed.). Dvajset let slovenske države, (Zbirka Dialogi, letn. 13). 1. izd. Maribor: Aristej; v Ljubljani: Fakulteta za družbene vede, Center za politološke raziskave, 2012, 247-262.

ZAJC, Katarina. Removing obstacles : the competition law regime in Slovenia. V: GERBRANDY, Anna (ur.), BERENDS, Wouter-Jan (ur.). Removing obstacles : a mutual learning experience towards good practices in competition law enforcement, (Europa Instituut Utrecht, 4). The Hague: Eleven International Publishing, 2012, 183-187. [
ZAJC, Katarina, TRAMPUŽ, Aco. Sodni zaostanki (Judicial Backlogs). V: Poročilo o razvoju 2005. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, 2005, 146-147.
ZAJC, Katarina, TRAMPUŽ, Aco. Učinkovitost pravosodja (Efficiency of Judiciary). V: Poročilo o razvoju 2006. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, 2006, 46-47.
ZAJC, Katarina. Učinkovitost pravosodja (Efficiency of Judiciary). V: KMET ZUPANČIČ, Rotija (ur.). Poročilo o razvoju 2007. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, 2007,
45-46.
http://www.umar.gov.si/projekti/pr/2007/POR_2007.pdf[/url]

[url=http://www.umar.gov.si/projekti/pr/2007/POR_2007.pdf]ZAJC, Katarina. Sodni zaostanki (Judicial Backlogs). V: KMET ZUPANČIČ, Rotija (ur.). Poročilo o razvoju 2007. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, 2007, 140-141.


(c) Books

ZAJC, Katarina. Privatization and water infrastructure. Trieste: EST: = ZTT, 2004.

WORKING PAPERS AND WORK IN PROGRESSSELECTED PRESENTATIONS


Management in Judiciary, Ljubljana, 2005

European Association for Law and Economics, Ljubljana, 2005

8th European Workshop on Corporate Governance, Law and Finance, Cambridge
SMYE 2006. Seville: University, 2006
Centre for Business Research, University of Cambridge, 2007.
European Finance Association : 34th EFA Annual Meeting - Ljubljana, 2007
Corporate governance, London, 2004,

Ciklus seminarjev Corporate governance. Ljubljana, 2006.
Dnevi slovenskih pravnikov, Portorož, 2002.

Dnevi slovenskih pravnikov, Portorož, 2004.
Dnevi slovenskih pravnikov, Portorož, 2006.
Zveza ekonomistov Slovenije: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2006.
6th International Conference Economic Integration, Competition and Cooperation, Opatija, Croatia, 2007.
5th International Conference on Corporate Governance, Birmingham, 2007.
XIII. dnevi javnega prava in javnega managementa, Portorož, 2007
Dnevi slovenskih pravnikov, Portorož, 2010.
Aleksander Bajt: 1921-2000, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 2011, Dnevi slovenskih pravnikov , Portorož, 2011.

TEACHING

University of Ljubljana Law School: Political economy, Law and Economics

University of Donja Gorica: Law and Economics

University of Utrech: Economic Analysis of Corporate Law


HONORS AND AWARDS

Fall 2013 Fulbright Research Fellow, Washington & Lee Law School

2009 Member of the Judicial Council – 6 year term

2003 Arbiter at the Permanent Arbitrage Court at Slovenian Chamber of Commerce

2002 Arbiter at the Permanent Arbitrage Court at Ljubljana Stock Exchange

1997 Snavely Award for the best graduate student finishing Ph.D. in Economics, George Mason University, VA, USA

1993 – 1995 Scholarship
Ministry of Science and Technology of Slovenia

1991 – 1997 Research and Teaching Assistant
George Mason University, VA, USA

1989 – 1991 Scholarship
Ministry of Justice of Slovenia

1986 3rd place, Alpine Ski World Cup

1988 Member of the Slovenian Olympic Team
Calgary, Canada
Alpine Skiing, Giant Slalom, 15th placeUNIVERSITY SERVICE
Member of the management Board of the University of Ljubljana Law School

PERSONAL INFORMATION
Citizenship: Slovenian. Residency: Slovenia

dr Katarina Zajc
Predmeti
Kontakt podaci