Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Igor Lukšić

Igor Lukšić rođen je 14. juna 1976. godine u Baru, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici juna 1998. godine na smjeru preduzetništvo. Na istom fakultetu magistrirao je oktobra 2002. godine na temu „Spontani poredak i tranzicija“ a potom i doktorirao septembra 2005. godine na temu „Tranzicija– proces ostvarivanja ekonomskih i političkih sloboda“. 

Završio je i više specijalnih kureseva i obuka: Leadership Course, Harvard Kenddy School April 2019, Specijalni kurs, Diplomatska akademija Beč, 1999. godine; Visitor programme SAD, Vašington, 15. mart – 1. april 2000. godine, Ljetnja škola ekonomije G17 Beograd, jul 1998. godine, kao i Međunarodni program liderstva koji je organizovalo Ministarstva vanjskih poslova Francuske 2002. godine. Učestvovao je na većem broju konferencija, seminara, naučnih skupova i bio angažovan na projektima nevladinog sektora u ranijem periodu.

Predsjednik 39. Vlade Crne Gore 2010-2012, ministar finansija 2004-2010, Potpredsjednik Vlade i ministar vanskih poslova i evropskih integracija 2012-2016, zamjenik ministra spoljnih poslova Srbij i Crne Gore 2003-2004, poslanik u Skupštini Crn Gore 2001-2003

Kandidat za Generalnog sekretara UN 2016.

Član je Odbora za ekonomske nauke i demografiju Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Savjetodavnog odbora Instituta Boris Mints Univerzita Tel Aviv, Senior Peace Fellow Public International Law and Policy Group (PILPG) Washington DC, član Nizami ganjavi International Centra, Western Balkans Sustainable Development Solutions Network Leadership Council.

Alumni je zajednice Mladih globalnih lidera (generacija 2013) Svjetskog ekonomskog foruma

Od  2006. godine do januara 2011. godine bio je guverner u ime Crne Gore u Svjetskoj banci i Evropskoj banci za obnovu i razvoj. Od februara 2010. do februara 2011. godine bio je predsjednik Košarkaškog saveza Crne Gore.

Između 2016 i 2021 godine bio direktor za javni sektor a potom za ESG rješenja u PwC (PricewaterhouseCoopers) Jugoistočne Evrope.

Objavio je više stručnih radova i knjiga. U jesen 2001. godine (obnovljeno izdanje 2011) objavio je knjigu poezije i proze „Knjiga smijeha“, novembru 2011. godine „Knjigu straha", a marta 2015 “Knjigu sumnje”.

Tečno govori engleski. Sluzi se francuskim, italijanskim i njemačkim jezikom.

U braku sa Natašom ima kćerke Dariu i Sofi i sina Alekseja.

 

I NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST 

Knjige studijskog karaktera izdate u Croj Gori

 1. Spontani poredak i tranzicija, Institut za strateške studije i prognoze, Podgorica, 2003. godine ISBN 86-84299-02-7,
 2. Tranzicija – proces ostvarivanja ekonomskih i političkih sloboda, Institut za strateške studije i prognoze, Podgorica, 2006. godine, ISBN 86-84299-04-3,
 3. U potrazi za ekonomskim slobodama, zajedno sa M Katnićem i V Kavarićem, Institut za strateške studije i prognoze, Podgorica, 2010. godine, ISBN 978-86-84299-13-2
 4. Uvodnik, publikacija uvodnika iz Biltena Ministarstva finansija, Igor Lukšić, Milorad Katnić, Institut za strateške studije i prognoze, Podgorica, 2014. godine

Radovi objavljeni u časopisima:

 1. Simeon Djankov, Igor Luksic, Eva (Yiwen) Zhang, Some evidence of regulatory onvergence, https://doi.org/10.1016/j.econlet.2022.110522
 2. Lukšić, I., Bošković, B., Novikova, A., Vrbensky, R., Innovative financing of the sustainable development goals in the countries of the Western Balkans. Energy Sustainabilty and Society12, 15 (2022). https://doi.org/10.1186/s13705-022-00340-w
 3. Igor Luksic, Ivana Petricevic The Transition from Education to Employment: (The Austrian School inspired) Montenegrin Case, Montenegro and Beyond – the Austrian School of Economics, The International Library of Austrian Economics Vol. 18, Hayek Institute, ISBN 978-3-902466-21-1, 2022
 4. Igor Luksic, Resilience.Sustainability.Digitality. , Global Policy Analysis, Nizami Ganjavi International Center, No 4 March 2021
 5. Igor Luksic Covid-19 – Can Montenegro Reshape its Economy?, The Covid-19 Pandemic in the Western Balkans: Consequences and Policy Approaches, Aspen Insitute Germany, 2020
 6. Igor Luksic, Marija Orlandic, Assessment of the Impact of COVID-19 on the Business Sector and the Growth Prospects of the Montenegrin Economy  Prepared by UNDP with contributions from UNESCO and UN Women, www.me.undp.org, June 2020
 7. Igor Luksic, Western Balkans 6 (WB6) – How did it all begin?, Avrasza Dunzasi – Eurasian World No 6, ISSN 2587-0920
 8. Igor Lukšić, On the Lost Purpose of Transition, Montenegrin Journal for Social Sciences Vol 1 str 5-21, Centre of Geopolitics, Nikšić, 2017, ISSN 2536-5592, COBISS.CG-ID 32743952
 9. Igor Lukšić, Milorad Katnić, Transition in Montenegro: The Making of a State, The Cato Journal vol 36 No 3 p. 689-709, The Cato Insitute, Washington DC 2016; ISSN 0273-3072
 10. Igor Lukšić, Milorad Katnić, Seobe i država blagostanja, Zbornik radova Seobe i razvoj, Institut društvenih nauka, Beograd 2016, str 136-145; ISBN 978-86-7093-164-0
 11. Igor Lukšić, The European Challenge, Horizons, Journal of International Relations and Sustainable Development, Summer 2015, Issue 4, str 266-278; ISSN 2406-0402
 12. Igor Lukšić, Pojedinac, kultura, globalizacija, Zbornik radova Globalizacija i kultura, Institut društvanih nauka, Beograd 2015, str 87-95; ISBN 978-86-7093-157-2
 13. Igor Lukšić, O individualizmu, obrazovanju i razvoju, Zbornik radova (Anti)liberalizam i demokratija, Institut društvenih nauka, Beograd 2014, str 83-92; ISBN 978-86-7093-152-7 
 14. Igor Luksic, On Credits and Debt, MONET 35, Podgorica 2013; ISSN 1451-3617 str 51-60
 15. Igor Lukšić, O strukturnim reformama u Crnoj Gori, Zbornik radova Stanovništvo i razvoj, Institut društvenih nauka, Beograd 2012, str 129-137; ISBN 978-86-7093-140-4
 16. Igor Lukšić, O poslovnom ambijentu u EU i na Zapadnom Balkanu, Zbornik radova Balkan i EU, Institut društvenih nauka, Beograd 2011, str. 44-50, ISBN 978-86-7093-137-4
 17. Igor Lukšić, On the Business Cycle and the Failure of the Welfare State (Austrian Explanation), Montenegrin Journal of Economics, Vol 6 N12 , str. 43-52, ISSN 1800-5845 Podgorica (2010)
 18. Igor Lukšić, Austiran Explanation of Crisis, journal „Entrepreneurial economy“ Volume XVI, Issue I, 05/2010, Postdiplomske studije “Preduzetnička ekonomija“, Podgorica (2010), str. 82-93, ISSN 1451-6659
 19. Igor Lukšić, On the Theoretical Implications of the Economic Crisis, journal „Entrepreneurial economy“ Volume XVI, Issue II, 05/2010, Postdiplomske studije “Preduzetnička ekonomija“, Podgorica (2010), str. 36-50, ISSN 1451-6659
 20. Igor Lukšić, O teorijskim implikacijama ekonomske krize, Zbornik radova Kriza i razvoj, Institut društvenih nauka, Beograd 2010, ISBN 978-86-7093-133-3
 21. Igor Lukšić, „Austrijsko“ objašnjenje krize, Zbornik radova Kriza i globalizacija, Institut društvenih nauka, Beograd 2009, ISBN 978-86-7093-129-9
 22. Igor Lukšić, O moralu predsmitovske ekonomske misli, Zbornik radova Moral i ekonomija, Institut društvenih nauka, Beograd 2008, ISBN 86-7093-110-9
 23. Igor Lukšić, O tolerantnom rastu, Zbornik radova Ekonomija i sociologija, Institut društvenih nauka, Beograd 2007, ISBN 978-86-7093-117-6
 24. Igor Lukšić, Milorad Katnić, Penzijske reforme – manje države, više biznisa, Zbornik radova: Biznis i država, Institut društvenih nauka, Beograd, 2006. godina str 209 – 219, ISBN 86-7093-110-9,
 25. Igor Lukšić, Država blagostanja – tranziciona iluzija, Zbornik radova: Pojedinac i država, Institut društvenih nauka, Beograd, 2005. godina str 153 – 162, ISBN 86-7093-108-0
 26. Igor Lukšić, Sloboda u tranzicionim društvima, Zbornik radova: Politika i sloboda, Institut društvenih nauka, Beograd, 2003.godina, str 213 – 220, 86-7093-103-6
 27. Igor Lukšić, Tranzicija u Crnoj Gori, kako dalje – uloga države, Preduzetnička ekonomija vol. 1, Podgorica, 2002. godina, str 78 – 86, ISBN 86-80133-33-7,
 28. Igor Lukšić, Proces stabilizacije i asocijacije i spontani poredak, Preduzetnička ekonomija vol. 3, Podgorica 2003. godina, str 82 – 89, ISSN 1451-6659,
 29. Igor Lukšić, Public-choice pristup tranziciji, Preduzetnička ekonomija vol. 4, 2004. godina, str 121 – 129, ISSN 1451-6659,
 30. Igor Lukšić, O porijeklu preduzetničke ekonomije, Preduzetnička ekonomija vol. 7, 2004. godina, str 7 – 14, ISSN 1451-6659,
 31. Igor Lukšić, Milorad Katnić, O implikacijama uvođenja eura na fiskalnu politiku u Crnoj Gori, Preduzetnička ekonomija vol. 8, 2005. godina, str 8 – 23, ISSN 1451-6659, 

Radovi na kongresima, simpozijumima, seminarima 

 1. Igor Lukšić, O predsmitovskoj misli i ekonomskim slobodama, Naučni skup CANU, decembar 2007,
 2. Igor Lukšić, Integracija zemalja u tranziciji, Miločerski ekonomski forum, 2003. godina, str 386 – 396, ISBN 86-84651-00-6,

 

II UMJETNIČKA DJELTNOST 

 1. Knjiga smijeha, Kulturno prosvjetna zajednica, Podgorica, 2001. godina, CIP 886.1/.2-1, obnovljeno izdanje Nova Knjiga, Podgorica, 2011 ISBN 978-86-7470-102-7
 2. Knjiga straha, Nova knjiga, Podgorica, 2012. Godina ISBN 978-86-7470-132-4, izdanje na francuskom Le Livre de la Peur, M.E.O. Bruxelles, ISBN 978-2-8070-0050-6 2015, izdanje na italijanskom Il Libro della Paura, Qulture Edizioni Roma ISBN 978-88-905876-9-6, 2012
 3. Knjiga sumnje, Nova knjiga, Podgorica, 2015, ISBN 978-86-7470-525-4

 

dr Igor Lukšić
Kontakt podaci