Predavači

Saradnik
Semina Kalač

Semina Kalač je rođena 29.decembra 2001.godine u Rožajama.

Osnovnu školu „Bratstvo-jedinstvo“, a potom i Gimnazuju „30.septembar“ završila  je sa odličnim uspjehom i bila je dobitnica diplome „Luča“. Tokom srednje škole učestvovala je na državnom takmičenju „Eumetrija“ gdje je sa svojim timom osvojila prvo mjesto. Godine 2019. bila je dobitnica nagrade iz Fonda za kvalitet i talente Ministarsta prosvjete Crne Gore.

Godine 2020. upisala je Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici. Diplomirala je u julu 2023.godine sa prosječnom ocjenom 9,98 odbranivši diplomski rad na temu „Regresiona analiza stope rasta BDP-a i uticaja obrazovanja na BDP“. U novembru iste godine je od strane Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis dobila povelju „Studentkinja generacije“. Tokm osnovnih studija bila je dobitnica stipendije za najbolje studente Ministarstva prosvjete Crne Gore.

Nakon završenih osnovnih studija, upisala je Renesansne postdiplomske studije na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, smjer EMOS ( Evropski master u zvaničnoj statistici).

Na Univerzitetu Donja Gorica je angažovana od septembra 2023.godine. Saradnica je na predmetima Monetarna ekonomija i bankarstvo I, Monetarna ekonomija i bankarstvo II i Računovodstvo I na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis i Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije.

Govori engleski jezik, a služi se i njemačkim jezikom. Bila je učesnica mnogih seminara, projekata, kurseva i kampova u Crnoj Gori. Radila je i kao  volonter u studentskoj organizaciji Studentski Biznis Centar. Bila je i mladi evropski ambasador

 

 

Semina Kalač