Predavači

Saradnik
Slaviša Zeković

Osnovnu školu „Nedakusi“ i Gimnaziju „Miloje Dobrašinović“ završio je u Bijelom Polju, kao odličan učenik, a 2022. diplomirao je na Univerzitetu Donja Gorica, Fakultet primijenjene nauke, smjer Matematika, odbranivši diplomski rad na temu „Proces kineskog restorana“.

Od januara 2022. zapošljen je u Osnovnoj školi „Štampar Makarije“, kao nastavnik matematike.

Od 2022. učestvuje i kao volonter u organizaciji međunarodnog matematičkog takmičenja „Kengur bez granica“.

Slaviša Zeković