Predavači

Saradnik iz prakse
Slađana Raičković

Diplomirani ekonomista sa radnim iskustvom od preko 25 godine, Slađana Raičković je započela svoje radno iskustvo kao pripravnik u kompaniji ,,Albatros’’. Nakon čega je sa koleginicom 1996 godine, osnovala kompaniju Finance Plus koja je sada porodicna kompanija. U svojoj firmi je bila zaposlena kao racunovodja , a kasnije kao consultant u oblasti racunovodstva I poreza, nakon cega je bila direktor sektora za razvoj sve do 2004 godine.

2004te godine je bila Nacelnik I sektora u Državnoj revizorskoj instituciji, bila na Programu obuke u Njemačkoj (Berlin) i Sloveniji, obavljala je kontrolu finansijskih izvjestaja (kontrolu državnog budžeta za 2004, 2005 i 2006,, ministarstava I opstina – kontrola 3e / tačnosti, ekonomičnosti i efikasnosti trošenja budžetskih sredstava i upravljanja državnom imovinom).

Jedan od bitnijih projekata na kojem je radila kao Koordinatorka projekta je ,,Tunel Sozina’’, Organizacija I postavljanje Sistema racunovodstva I poreski konsalting za MTEL, Microsoft, Siemens I dr. Neke od kompanija za koje je radila kao konsultant su: WYG International (consultant SB), Deloitte T, CEAC Shared Services Doo Podgorica (vlasnik Aluminijskog Kombinata), Medjunarodna organizacija Regional School of Public Administration (ReSPA).

Predsjednica je Savjeta Velikih poreskih obveznika Crne Gore, kao I Predsjednik Udruzenja Poreskih Savjetnika Crne Gore. Od 1996 godine je radila kao Izvršni direktor Finance Plus-a, nakon čega je 2014 godine postala

Finansijska direktorica i jedna od najboljih konsultanata u regionu. Uzajamno od 2016 je i vanredni professor na Univerzitetu Donja Gorica na predmetu Informatika u računovodstvu / digitalizacija I automatizacija procesa u racunovodstvu I izvjestavanju.
 
Aktivno ucestvuje u izradi novih softverskih rjesenja za automatizaciju poslovnih procesa inovativnog softvera Proventum. Shodno novoj organizaciji sada je Direktorica 3K sektora (sektor za kontrolu, kvalitet i konsalting) u kompaniji Finance Plus.
 
 
Kao NLP trener je aktivna u drzanju jedan na jedan kouchinga, gdje se ističe rad sa klijentima na
njihovim mentalnim okvirima i regulatornim tehnikama da vode dobro zaokružene, obogaćene
živote.

Članstva u profesionalnim institucijama

 • Član Nadzornog odbora Instituta sertifikovanih računovođa i revizora Crne Gore
 • Član Nadzornog odbora Instituta za mala i srednja preduzeća Crne Gore
 • Član radne grupe za pregovore sa Evropskom unijom – Poglavlje o porezima
 • Član je Udruženja crnogorskih menadžera
 • Član je Asocijacije nezavisnih procjenitelja Crne Gore
 • Predsjednik Udruzanja poreskih savjetnika
 • Predsjednik Savjeta za Velike Poreske Obaveze (SVPO)

Obrazovanje

 • Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore
 • Sertifikat ovlašćenog računovođe
 • Ovlašteni procjenitelj (Licenca br.161 koju izdaje Udruženje Nezavisnih Procjenitelja Crne Gore)
 • Sudski vještak ekonomske i finansijske struke (br. 117, Vrhovni sud Crne Gore
 • Praktična obuka za IDEA softver za analizu podataka
 • Postdiplomske studije iz oblasti računovodstva i revizije
 • Praktična obuka za INFOSYS računovodstveni softver
 • Licencirani rukovodilac projekta za pripremu poslovnih planova
 • NLP trener

Govori engleski jezik.

Slađana Raičković
Predmeti
Kontakt podaci